Seeking descendants

Writing Wrongs: Japanese-Canadian Protest Letters from the 1940s

The Nikkei National Museum is developing a multimedia online exhibit for the Virtual Museum of Canada inspired by over 300 protest letters written by Japanese Canadians opposing the forced sale of their property in the 1940s. “Writing Wrongs” will launch in 2019 and use multimedia technology, interviews, archival documents and photographs, and art to give context to these letters, from the hopes and dreams of Japanese immigrants to Canada in the late 19th and early 20th centuries to the relevance of this story to contemporary issues today. We are currently seeking to make connections with descendants of the authors of these letters. If you know of family connections to any of the people listed here, please contact Culture, Education, and Programs Coordinator Carolyn Nakagawa at [email protected] for more information on the project.

 

Adachi, Ai

Akai, Kashiro

Akazawa, S (Montreal)

Amemori, Asa

Aoki, K (Fletcher, Ont)

Arai, K (Grand Forks, BC)

Araki, T (Turin, AB)

Araki, Manzo

Arikado, Y (New Denver, BC)

Atagi, Kaoru

Atagi, Hisao

Deshima, Fumi

Doi, Morikichi

Endo, Hisa

Endo, Torashichi

Endo, Hisa

Enta, T (Winnipeg)

Fujikawa, Suyekichi

Fujino, Bunnosuke

Fujiwara, F (Hannon, Ont)

Fukui, C (Greenwood)

Fukumoto, Keizo

Fukumoto, Toyemon

Fukumoto, Kuneichi

Furukawa, Shigeo

Furutani, Chojuro

Gondo, Seki

Goto, T (Emerson, MB)

Hamaguchi, Tatsu

Hamano, Minoru

Hameguchi, Tsunekichi

Hanazawa, G (Merritt, BC)

Hasegawa, James

Hashimoto, K (Montreal)

Hatashita, George I

Hayashi,  R (Kaslo)

Hayashi  , H (Geraldton, Ont)

Hidaka, Kunio

Higano, Kiyoshi

Higashi, Shizuichi

Hiramatsu, T (Althalmer, BC)

Hiraoka, Heijiro

Hirasawa, T (Taber, AB)

Hirose, Tokuji

Hoshiko, Toshiye

Hoyano, Yone

Hyodo, Toshi

Imada, Kaichi

Imada, T (Taylor Lake, BC)

Imamura, Kazuo

Ishikawa, Tomigoro

Ishizaki, H (Tashme)

Ito, Masao

Ito, Gihachi

Iwamoto, Kazuo

Iwasaki, Fuji

Iwasaki, Akira

Iwasaki, T (Greenwood)

Kaga, Sute

Kai, Isamu

Kamachi, Kaizo

Kameda, Shimo

Kanai, M (Middlechurch, MB)

Karatsu, Naoichi

Kasubuchi, Kazue

Kato, Kiyoji

Kato, Shig

Kato, Hisa

Katsuno, Chiaki

Kawai, I (Montreal)

Kinoshita, K (South Fraser Farmers’ Union)

Kishino, Shigeru

Kishiyama, Keiji

Kitagawa, Kozo

Kitamura, Misako

Kobara, C (Lumby, BC)

Kobayakawa, Masao

Koby, Yohey

Koga, T (Winnipeg)

Kondo, T (New Denver)

Konishi, Ikutaro

Kosaka, Jiro

Kosaka, Tamatsu

Kosaka, Masaru

Kosaka, Matsutaro

Koyanagi, Ryushin

Kurahashi, Mangiro

Kuroyama, Chieno

Kuwabara, Kina

Maeda, Harold

Maede, Takayoshi

Maruno, T (South Fraser Farmers’ Union)

Maruya, Toru

Masuda, Momoki

Masuhara, A (Toronto)

Masui, M (Hamilton)

Matsubara, Chonosuke

Matsui, John Yoshinori

Matsumoto, I P (Nelson)

Matsumura, Shizuko

Matsushita, Lily

Matsushita, Choju

Matsushita, Choju

Mayeba, S (Geraldton, Ont)

Miki, Masao

Minakawa, Katsuo

Minamide, Masajiro

Mishima, Tsurukichi

Mitsunaga, N (St. Pierre, MB)

Mitsunaga, Takehachi

Miyada, Yoshiharu

Miyake, Ryukichi

Miyasaki, Saijiro

Mizuyabu, Tsuneziro

Mochida, Heisaku

Mori, K (Oak Bluff, MB)

Mori, Suejiro

Mori, Shinkichi

Morikawa, Tokio

Morita, Katsuyoshi

Morita, Hirokichi

Motomura, Y (Neys, Ont)

Mukai, Otomatsu

Mukai, Seishi

Murakami, Masao

Murakami, Morihei

Nagata, K (Toronto)

Naka, Tomijiro

Nakamura, Genzaburo

Nakamura, Shotaro

Nakamura, S (Greenwood)

Nakamura, Chizu

Nakamura, Scutta

Nakane, M (Magrath, AB)

Nakashima, Teizo

Nakashima, E (North Kildonan, MB)

Nakata, Yoshitaro

Nakatani, Yomosuke

Naruse, Henry Kanao

Naruse, T (Raymond, AB)

Naruse, Henry Kanao

Nikaido, Yoshi

Nishida, Masajiro

Nishimoto, Kisaku

Nishimura, Matsu

Nishioka, Shigeki

Nishizeki, Tokusaburo

Nitsui, Kane

Nitsui, Toichi

Nitsui, Y (Lillooet, BC)

Nitta, Masaru

Nogami, Sankichi

Nomura, Yaozo

Nunoda  , Soichi

Obana, Kamejiro

Obayashi, Asano

Odagaki, Shichitaro

Ohashi, Masao

Ohori, Yasushi

Ohori, Uta

Ohori, Yasushi

Ohori, M (Oakville, MB)

Oikawa, Usaburo

Oike, Kyusuke

Oka, Umeo

Okada, Tadaichi

Okada, Tomatsu

Okamoto, Macer

Okano, Koito

Oki, Toshio J

Okita, Y (Nobleford, AB)

Okuma, Yoichi

Omura, Private S M (Vancouver)

Onishi, Toshio

Ono, Risa

Ono, Y

Onotera, Hideo

Onotera, Tatsuo

Otsu, Kamekichi

Oye, Chisato

Oye, Tomoni

Ryujin, Matsujiro

Sakamoto, Yasutaro

Sakamoto, Kojiro

Sakamoto, Masahiro

Sakurai, Shoichi

Sano, Shigeichi

Sano, M (Geraldton, Ont)

Sasaki, I (Midway, BC)

Sasaki, Kwanichi

Sassa, Tsuneki

Sato, Toye

Sato, Tsutae

Sawayama, G (Vernon, BC)

Shikatani, Hisajiro

Shikaze, Miyoshi

Shimizu, Matsuno

Shimizu, Toshiro

Shimoda, Kumeji

Shinmoto, Saichi

Shitatani, H (Waterways, Alberta)

Shoji, Kojiro

Sogawa, Kichiro

Sugiura, Shigeo

Sumi, J K (Tappen, BC)

Sunada, Naotaro

Suzuki, Aya

Suzuki, Gennosuke

Suzuki, Sentaro

Suzuki, Tatsuro

Tabata, Ichiro

Tada, Gunji

Tagashira, Rinkichi

Taguichi, K (Raymond, AB)

Takahashi, Toyo

Takasaki, Miyuki

Takemoto, Tsurukichi

Takemoto, Y (Greenwood)

Takenaka, Tokujiro

Takenaka, Sakae

Takenaka, R (St Vital, MB)

Takiguchi, Hisa

Takimoto, Yojiro

Tamai, Isamu

Tanaka, Morison Masamoto

Tanaka, Kane

Tanaka, Gosaku

Tanaka, Yoshio

Tanaka, J (North Kamloops, BC)

Taniguchi, Rokusaburo

Taniguchi, Mitsuye

Tanizawa, R S (Greenwood)

Tatebe, Kango

Tateyama, K (Greenwood)

Tateyama, S

Tazawa, Torataro

Terada, Jiukichi

Teramoto, Z

Teranishi, Y

Terashita, Susumu

Terauchi, Miyoko

Toda, Kikuma

Tomomitsu, Haruichi

Tomonaga, Take

Tsuida, Suzumi

Tsumura, Albert

Tsumura, Chonosuke

Uegama, Sam I

Uno, Asamatsu

Uyeda, Bunjiro

Wakita, Sajiro

Watanabe, Takiya

Yamada, Yukio

Yamaga, Y (Hope, BC)

Yamaguchi, K (Kaslo)

Yamaguchi, Roy S

Yamakami, Shotaro

Yamamoto, Isamu

Yamamoto, Iwao

Yamamoto, M (Cranford, AB)

Yamamoto, Y (Cranbrook, BC)

Yamanaka, Hirokichi

Yamane  , Kameichi

Yamanouchi, Keiji

Yamasaki, Noboru

Yamashita, Tsuneto

Yano, Matsuyo

Yanoshita, Sadao

Yoneyama, Rikizo

Yoshida, Takeo

Yoshida, Yushichi

Yoshida, Kanjiro

Yoshida, Masaichi

Yoshijima, Hanjiro